Det siste hele året (2021)


Starten av 2021 ble preget av rydding etter flyttingen. Vi hadde også nesten et år bak oss med uvante tiltak og begrensninger på grunn av Corona. Både politikere og helsetopper hadde lenge snakket om at dette nok ville være over ganske snart. Det skjedde jo som kjent, ikke. 

Vinteren og våren gikk, og det ble snekring av terrasse, planering av uteområde og planting. Uteområdet fikk første prioritet, og i april startet Dillerud Anlegg AS bygging av en støttemur for at vi skulle få noe mer enn en bratt skråning mot naboen.

Alt så ut til å gå greit.

Så - i løpet av april / mai ble Aud gradvis dårligere. Hun lurte på om coronavaksinen, som hun hadde tatt første dose av, kunne være årsaken. Til sin store sorg måtte hun ganske snart slutte på treningssenteret. Savnet etter vennegjengen som hun pleide å trene sammen med hver mandag, onsdag og fredag var stort. Den 20 mai fikk hun 2. vaksinedose, og ble merkbart mer forvirret i løpet av samme, og de påfølgende dagene. Den 25. mai ble hun innlagt akutt på Kalnes. Det ble funnet noen fysiske ting som ble korrigert, men hun var "ikke seg selv" lenger. Kognitiv svikt og forvirring, sa legene. 

Sommeren gikk med opphold på Rehab på Sollia pleie og omsorgsenter - i vente på plass på alders-psykiatrisk avdeling på Kalnes. Hun ble innlagt der den 11. august og hadde et opphold i 8 uker. Ble deretter skrevet ut til langtidsplass på sykehjemmet - først på Sykehjem 3, og litt senere flyttet til Sykehjem 5.

Selv om uro og angst lenge hadde vært en del av hverdagen for oss, så ble dette en merkbar endring  både fysisk og mentalt. Det ble stille i huset, og savnet og usikkerheten lå på lur. Kanskje ikke så rart etter å ha vært gift i 52 år...

Men - det var mye positivt også!

Det mest positive er familien!  Alle har stilt opp - hver på sin måte. Det har gjort utrolig godt. En stor takk til dere alle sammen!!

Gode venner og naboer bidro også til at situasjonen ble bedre. Det kunne være et besøk hos Aud, en prat, et spørsmål om hvordan det går,  osv. Takk!

Julefeiringen ble spesiell dette året. Først tradisjonsrik mølje hos Vegard og Monica. Deretter julemiddag sammen med Aud på rommet hennes på Sykehjem 5, og til slutt gaver m.m. hos Tore og Lene. 

Ja, et uvanlig år!

Ingen kommentarer: